header_01 header_02 header_03 header_08
 

Sponsoring.

 

Sponsoring is een mooie gelegenheid om de maatschappij dichter bij de leerling te brengen. Sponsoring biedt kansen, maar ook bedreigingen. Het kan een uitkomst zijn om extraatjes van te betalen. Maar er zijn ook risico’s aan verbonden: leerlingen zijn gemakkelijk te beïnvloeden. Het is dus belangrijk dat sponsoring zorgvuldig gebeurt. De stichting PRO8 heeft – in samenspraak met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) – de beleidsnotitie "PROfijt van sponsoring en vriendenstichting" opgesteld als leidraad voor het beoordelen van sponsoractiviteiten.

 

De beleidsnotitie vindt u op de website van de stichting (www.pro8.nu).